ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CALL CENTER

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένων υπηρεσιών Call center, για την εξυπηρέτηση τόσο εισερχομένων, όσο και εξερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων.


Ενδεικτικά παρέχονται οι υπηρεσίες:Όλες οι υπηρεσίες call center, προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων & εφαρμογών.